Butlletí informatiu 12-06-2024

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha creat una xarxa territorial formada per les oficines comarcals i els serveis territorials del Departament per fer un seguiment setmanal, i al detall, de les afectacions reals que està tenint la sequera en el sector agrari de Catalunya.

Aquesta monitorització de l’impacte de la sequera en el sector primari és un dels acords que el Departament va subscriure el passat 24 d’abril amb Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya enel marc de la Taula Agrària per fer aquest seguiment periòdic tant a les conques internes catalanes com les que estan afectades per la gestió de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

L’objectiu és recollir la informació detallada de cada comarca per avaluar la situació en temps real i poder actuar de forma precisa i efectiva gràcies a la informació que poden obtenir les oficines comarcals del Departament. Per fer efectiu aquest seguiment, els diferents responsables dels serveis territorials i les oficines comarcals, juntament amb les secretaries d’Alimentació i Agenda Rural, es reuniran setmanalment per fer un balanç actualitzat de la situació i, d’aquesta manera, reaccionar el més ràpid possible si canvien les circumstàncies o algun sector requereix un grau especial d’atenció per part del Departament.

En aquest sentit, i un cop recollida la informació que es detallarà segons el tipus de cultiu, les hectàrees i el grau d’afectació, des del Departament es podrà actuar i prendre mesures tant al sector agrícola com al ramader per ajudar-los a afrontar aquesta situació extraordinària.

siurana

Publicitat