Butlletí informatiu 10-07-2024

El ple de l’Ajuntament de Falset va aprovar ahir al vespre una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), amb l’objectiu de regular la implantació de plantes d’energia renovable al terme municipal. Entre d’altres mesures, es protegeixen les zones d’interès natural i agrari, i es limita la dimensió dels parcs a un màxim de 20 hectàrees quan, segons la legislació ara en vigor, podrien arribar a tenir 300 hectàrees.

La Llei 16/2019, amb l’objectiu de fomentar les implantacions d’energies renovables arreu de Catalunya, obliga les administracions municipals a autoritzar aquesta mena d’instal·lacions en sòl no urbanitzable, sempre que no existeixi una prohibició expressa en el planejament municipal.

L’alcalde de la capital del Priorat, Carlos Brull, explica en declaracions a Ràdio Falset que “hem regulat i posat uns criteris per tal de restringir una mica més la possibiltat d’instal·lació de grans infraestructures d’energies renovables que podrien malmetre el nostre espai agrari i forestal”. Malgrat això, l’alcalde insisteix en què “no diem no a la instal·lació d’energies renovables però si que limitem i fixem els llocs i les dimensions d’aquestes plantes o parcs”.

Així, la nova modificació aprovada pel consistori divideix el terme municipal en diverses zones segons el seu impacte ambiental. L’alcade explica que la zona amb més baix impacte, i per tant, la més favorable a que s’hi ubiquin noves plantes d’energies renovables és la part sud-oest del terme municipal, aproximadament entre la N-420 i la carretera de Bellmunt. Amb tot, Brull incideix en el fet que “tot i ser considerades zones de baix impacte, això no vol dir que els projectes que es presentin no hagin de complir uns requisits”.

En aquest sentit, el document explicita que “no s’admetran la implantació en els sòls que les normes subsidiàries consideren com de protecció natural i paisatgística”. Tampoc s’admetrà "l’eliminació de les masses arbrades recollides al POUM com a sòl forestal”. Consegüentment, tan sols s’admetran aquest tipus d’instal·lacions en sòl rural sempre que es compleixin determinades condicions. Així, per exemple, s’estableix una distància entre parcs de 300 metres i una dimensió màxima de 20 hectàrees. Segons el document, “es tracta de trobar un equilibri entre l’interès de la producció d’energies renovables i la preservació de la qualitat ambiental de l’entorn”.

La modificació del POUM també regula assumptes relacionats amb les distàncies. És el cas de la distància dels parcs d’energies renovables i el nucli urbà, que en cap cas podrà ser inferior als 500 metres. Els parcs també hauran de garantir una distància entre l’un i l’altre de 300 metres. Finalment, també s’estableix una separació de 100 metres dels parcs amb la carretera TP‐7101 (de Falset a Bellmunt del Priorat). Amb aquesta separació es vol minimitzar l’impacte paisatgístic des de la carretera, “amb l’objecte de garantir unes visuals àmplies lliures d’aquestes instal∙lacions i el manteniment de la qualitat paisatgística en un entorn com el de Falset”, segons el document.

Les instal·lacions d’autoconsum, per la seva banda, no estaran subjectes a aquesta regulació. “L’autoconsum al municipi tan al nucli urbà com als espais agraris, es pot seguir fent amb la normativa actual”, deixa clar l’alcalde.

Noves inversions en infraestructures i equipaments

D’altra banda, el ple de l’Ajuntament també va aprovar una modificació pressupostària que, al llarg de 2024, ha de permetre tot un seguit d’adquisicions i obres que, tot i ser petites, el govern municipal considera importants. Es tracta de 120.890 euros, que es destinaran, entre d’altres a l’arranjament de la pista del pavelló poliesportiu. “El pavelló és un equipament molt utilitzat, i més ara, que cada quinze dies acull els partits del club de futbol sala de Capçanes, i per tant, hem de treballar perquè estigui en les millors condicions”.

La compra de mobiliari per a la biblioteca i actes de caire festiu i cultural, la instal·lació d’una nova bomba d’aigua i d’un desnitrificador, el tancament i dignificació de l’espai de l’antic “Forn de dalt” i la construcció d’una rotonda davant de l’escola Antoni Vilanova són altres de les inversions incloses en aquesta modificació de crèdit.

Falset.jpeg

Publicitat