Membres de la junta

Albert Cots: President de la ACCERF i Director de Ràdio Falset
Joan Borràs: Vicepresident de la ACCERF i Sots director de Ràdio Falset
Jordi Borja: Tresorer ACCERF
Armand Pi: Secretari de l’ACCERF
Montse Rofes: Vocal
Jordi Perelló: Vocal
Josep Ortí: Vocal

Distribució de tasques

Programació entre setmana: Albert Cots i Jordi Soldevila
Administració i gestió: Jordi Borja i Joan Borràs E.
Departament comercial: Àlex Cazorla
Gravació i programació de falques: Albert Cots
Actes de les reunions de junta: Armand Pi
Coordinació de tècnics: Jordi Soldevila
Manteniment de local: Josep Ortí
Manteniment tècnic: Albert Cots, Joan Borràs i Josep Ortí

Publicitat