Informació general

L’Associació Cultural per la Creació d’emissores de ràdio a Falset (en endavant ACCERF) és una associació cultural sense ànim de lucre que té com a finalitat principal la gestió de l’emissora municipal Ràdio Falset i la promoció de les seves activitats.

ACCERF està domiciliada a Falset (43730), a la plaça de la Quartera, 6,  amb CIF G-43.398.411

Garantia de protecció de dades personals

L’usuari dóna el seu consentiment exprés i, per tant, autoritza ACCERF a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, rebre informació de les activitats i serveis propis de ACCERF, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que ACCERF o les empreses del seu grup puguin portar a terme, d’acord amb el que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

En compliment del que es disposa en aquesta mateixa llei, l’usuari que es registri o que en les comunicacions faciliti les seves dades de caràcter personal pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel•lació sobre les dades facilitades adreçant-se per correu certificat a ACCERF (a l’adreça plaça de la Quartera, 6, 43730 Falset), en els termes que preveu aquesta llei i altres normes que la desenvolupen, així com en el disposat en la llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (llei 34/2002, d’11 de juliol).

Drets sobre la propietat intel•lectual i industrial de radiofalset.fm

Tots els drets de propietat industrial i intel•lectual del web www.radiofalset.fm i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudios, vídeos, dissenys, creativitats, programari) pertanyen a ACCERF o, si escau, a terceres persones.

Tots els drets reservats. En virtut dels articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, fins i tot en la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ACCERF. Així doncs, l’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel•lectual i industrial titularitat de ACCERF, i podrà visualitzar els elements dels diferents webs i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal•lat en les pàgines de ACCERF.

Ràdio Falset proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades a través del seu web que poden pertànyer a terceres persones. En aquest cas ACCERF no es fa responsable d’aquests esmentats continguts ni de les reclamacions que es puguin derivar de la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud o la correcció.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els de xat, fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector) que ACCERF pugui oferir als seus webs respectius, i a no fer-los servir per a incórrer en activitats il•lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal: difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il•legal, d’apologia del terrorisme o en contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de ACCERF, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats o d’altres no expressament detallats.

ACCERF es reserva el dret de fer sense avís previ les modificacions que consideri oportunes als seus webs, i en podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què apareguin presentats o localitzats.

ACCERF perseguirà l’incompliment de les condicions anteriors i qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en els seus webs i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

En el cas que als webs hi hagués enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, ACCERF no hi exercirà cap tipus de control, ni sobre els altres webs ni sobre els continguts.

En cap cas ACCERF assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’internet.

ACCERF tan sols autoritza a esmentar els seus continguts en altres webs amb el tractament que considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas no reprodueixin, sense autorització, els continguts de radiofalset.fm. En el cas de disposar d’un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l’usuari ha de saber que està entrant a aquests webs propietat de ACCERF i n’ha de poder percebre l’adreça URL al seu navegador.

ACCERF no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a ACCERF, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de ACCERF.

La utilització del web radiofalset.fm implica l’acceptació de cada una de les condicions incloses en aquest avís legal, i per tant, és necessari que es llegeixin atentament. També hi ha alguns serveis oferts en aquests webs sotmesos a condicions particulars pròpies que complementen les d’aquest avís legal i, per tant, cal llegir-les i haver-les acceptat prèviament.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent el jutjat de Falset l’únic competent. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment d’aquesta clàusula i el respecte, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Publicitat